AKTUALNOŚCI

KONFERENCJA: 10th Congress of the International Plutarch Society: Space, time and language in Plutarch’s visions of Greek culture: introversion, imperial cosmopolitanism and other forms of interaction with the past and present, 16-18 maja 2014, Delfy (Grecja), organizator: IPS, Uniwersytet w Patras. Strona konferencji

***

CFP:  Between Fact and Fiction in Ancient Biographical Writing, panel organizowany przez amerykańską sekcję IPS w ramach corocznej konferencji American Philological Association, 8-11.01.2015, New Orleans USA. Termin przesyłania zgłoszeń 21.02.2014. więcej informacji 

***

Ukazał się nowy polski przekład Plutarcha: Plutarch z Cheronei, Pisma egzegetyczne. O powstaniu duszy w Timajosie. Dociekania Platońskie. Rozważania biesiadne (VIII 2), przekład, wstęp i objaśnienia Joanna Komorowska, Kraków 2012: PAU

***

Ukazał się nowy numer pisma Ploutarchos, n.s. 9 (2011/2012) a w nim:

R. Ma Aguila, “Banquetes sin finantropia: a propósito de De genio Socratis 594a ss.”, p. 3-14
F. Ferrari, “La psichicità dell’anima del mondo e il divenire precosmico secondo Plutarco”, p. 15-36
A. Ibáñez Chacón, “¿De minora a maiora? Los Parallela minora en la editio maior de los Moralia”, p. 37-48
M. Monaco, “Folly and Dark Humor in the Life of Demetrius”, p. 49-60
F. Tanga, “Il Mulierum Virtutes di Plutarco: la testimonianza degli Excerpta Vaticana”, p. 61-74

***

International Plutarch Society (IPS) jest międzynarodowym towarzystwem naukowym zrzeszającym badaczy Plutarcha, mającym swoich przedstawicieli w szesnastu krajach. Celem IPS jest rozwijanie badań nad Plutarchem oraz wspieranie współpracy uczonych z całego świata.

IPS organizuje regularne (co trzy lata) międzynarodowe kongresy poświęcone Plutarchowi. Ostatni z nich odbył się w 2011 r. w Ravello i dotyczył transmisji i recepcji dzieł Plutarcha (zobacz program). IPS wydaje również czasopismo Ploutarchos (zobacz spis treści).

W 2011 r. powstała Polska Sekcja IPS.